İŞ HİJYENİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
İş Hijyeni ile ilgili eklenen makaleleler
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvar Hakkında Yönetmelik Ekler
İNCELE
İş Hijyeni Nedir?
“İş hijyeni” terimi ilk bakışta aklımıza iş yeri ortamının genel düzen ve temizliği algısını oluştursa da gerçekte bundan çok daha...
İNCELE
İş Hijyeni Ölçüm Parametreleri ve Parametrelerin Seçimi
Ölçüm ile değerlendirilebilecek risk etmenlerini de kendi içerisinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik etmenler şeklinde gruplandırılır. Gürültü, titreşim, aydınlatma, termal konfor,...
İNCELE
İş Hijyeni Ölçümlerinin Tekrarlanma Periyodu
İş Hijyeni ölçümlerinin tekrarlanma periyodu ile ilgili İş Hijyeni Ölçüm Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeli’ğin 5. Maddesin ikinci...
İNCELE
İş Hijyeni Ölçümleri Neden Yapılır?
Hangi iş kolunda çalışıyor olursak olalım günlük hayatımızın ciddi bir süresini geçirdiğimiz iş yerlerimizde, aslında varlığından haberimizin olmadığı onlarca risk...
İNCELE
İş Hijyeni Dökümanları
Meslek Hastalıkları ve İş ile İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi İncelemek için tıklayınız… Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi İncelemek için tıklayınız…
İNCELE
DUYURU VE ETKİNLİKLER
Duyuru ve etkinler listesi
ÇEVLAB, TURKLAB ve İSGLABDER Katılımları ile Sektörle İstişare
İş Hijyeni Laboratuvarları sektörel buluşması başlığı ile yetkilendirilmiş İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARLARI nın tamamının davetli olduğu Sektörel Buluşmamızı yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Sivil toplum örgütlenmelerimizde yer alsın yada almasın katılım sağlamayı görev bilmiş değerli vakitlerini ayırmış olan tüm laboratuvarlara teşekkür ediyoruz. Başkanımız Erkan KARAHASANOĞLU nun moderatörlüğünde gerçekleşen toplantı katılımcıların kendisini...
İSGLABDER MART 2021 TOPLANTISI
İş Hijyeni Ölçüm Laboratuvarları Derneği (İSGLABDER) Mart 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısını online gerçekleştirdi. Nisan 2018 tarihli çalıştay çıktıları, öncesi ve sonrasının değerlendirildiği toplantı, ertelenen genel kurul, İSGÜM tarafından mail ile sektör temsilcilerine gönderilen online toplantı gibi konular değerlendirildi. Genel kurul tarihinin karara bağlandığı toplantıda, taslak halinin sivil toplum örgütlerine...
İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM LABORATUVARLARI DERNEĞİ (İSGLABDER) OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETİ
  Dernek yönetim kurulunun almış olduğu 26.02.2021 tarihli karar gereği, 24.03.2021 Çarşamba günü, Çetin Cad. Açıkyüz Sok. No:2 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Saat 11:00 de aşağıda yazılı bulunan gündem maddeleri üzerinden OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamazsa 21.04.2021 Çarşamba günü aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır. Tüm üyelerimiz davetlidir… OLAĞAN GENEL...
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Hızlı iletişim bilgilerimiz
Sağlık Mahallesi Aksu Sokak No:3/2 Sıhhiye/ ANKARA
erkan@haliccevre.com
erkan@isglabder.org
Dernek Başkanı GSM : 0532 473 6290
Dernek Başkanının Posta Adresi: Ali Kuşçu Mahallesi Yavuz Selim Caddesi No:50 PK 34083 Fatih-İstanbul